Privacyverklaring Breath of Life

Deze privacyverklaring is opgesteld voor klanten die aan Breath of Life persoonsgegevens overdragen.

Persoongegevens die worden verwerkt

Breath of Life  registreert uw persoonsgegevens ten behoeve van contact te maken voor afspraken, het dossier  en het maken van facturen. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 

  •   Naam, adres, postcode, woonplaats
  •   Telefoonnummer
  •   E-mailadres

 

De gegevens worden opgeslagen op de computer van Terry Pratt.

 

Dossier

Voor een goede behandeling voor cranio- sacraaltherapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik werk met papieren clientendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

 

Hoe lang Breath of Life gegevens bewaart

De gegevens in het dossier blijven zoals wettelijk is vereist vijftien jaar bewaard. Hierna wordt uw dossier verwijderd. Bij meditatie of klankschaal activiteiten bewaart Breath of Life  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.  Uw gegevens worden verwijderd als u stopt met activiteiten.

 

Delen met anderen

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 - om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar;dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

- voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

- een klein deel van de gegevens uit je dossier (naam, adres, geboortedatum) wordt gebruikt voor de financiële  administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Deze factuur deel ik met mijn accountant en indien gevraagd met de belastingdienst.

 - Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@breathoflife.nl.

 

Website

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Breath of LIfe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Google Analytics

Breath of Life maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

 

Beveiligen

De website van Breath of Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van www.breathoflife.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen, bijvoorbeeld de gegevens die u via het contactformulier verstuurt, versleuteld wordt verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Breath of Life verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Breath of Life.

 

Telefoon: 0630539010

E-mailadres: info@breathoflife.nl

Website: https://www.breathoflife.nl

Adres: Jeroen Boschstraat 15, 3141XJ Maassluis

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 24429160

 

Breath of Life

Jeroen Boschstraat 15

3141 XJ Maassluis

Sessies alleen op afspraak

 

KvK

24429160

Contactgegevens

T: 06 305 390 10

@: info@breathoflife.nl

 

Registraties

RNCSV-255-0043

RBCZ 102085R

CBP m1649486

SCAG 11642

Praktijkadressen

Bergsingel 122

3037 GM Rotterdam

 

Jeroen Boschstraat 15

3141 XJ Maassluis

Je bent welkom bij Breath of Life voor biodynamische cranio-sacraaltherapie, Tibetaanse meditatie & mindfulness en klankhealing